Tomasz Kosiński - Wywiad z WARDON dla „Szturm – miesięcznik narodowo – radykalny”

Dziękuję za możliwość rozmowy z Wami. Wymiana informacji na temat nowych idei jest dla nas bardzo ważna. Razem działamy dla lepszej Europy i musimy się wspierać.

  1. Jesteście całkiem nową organizacją. Kiedy WARDON powstał? Jakie były powody powstania? Działaliście, działacie w innych organizacjach?

Bądźcie pozdrowieni! Nie chcemy umiejscawiać WARDON w określonym czasie. Jest jednak już czymś więcej  niż mogliśmy się spodziewać, ale jeszcze nie jesteśmy tym co założyliśmy. Jeśli przetrwamy, nasze pochodzenie będzie oficjalnie datowane na rok 2017, rok naszego wyjścia z cienia. Poza tym nie nazwalibyśmy się „organizacją". Nie jesteśmy też klubem, partią ani bractwem. Jesteśmy raczej wcieloną ideą, rodzajem związku powołanego dla lepszego  życia i lepszej przyszłości skupionej wokół zdrowych, ambitnych i zdolnych osób.

Nie mamy teoretycznych zasad spisanych na papierze, leżących w zakurzonych w szufladach. Określamy siebie jako chodzące przykłady, realizujące swoje ideały od świtu do zmierzchu. Jeśli jednak chcesz poznać nasze ogólne wymagania i lepiej poznać nas lub nasze cele, odsyłamy do naszej pierwszej strony na Facebooku oraz umieszczamy je również tu:

 

Nie znasz żadnych wymówek i nie obarczasz odpowiedzialnością za niepowodzenia daty w kalendarzu.

Zdajesz sobie sprawę, że zmiana tego świata zaczyna się tylko wtedy, gdy jesteś gotów, aby zmienić siebie.

Jedyną uprawnioną polityką między plotkami partyjnymi a pozaparlamentarną teorią spotkań jest polityka twojego ciała - fortecy twojego umysłu.

Twoje zaangażowanie w wojowniczą trzeźwość i zawsze żołnierskie podejście jest częścią twojego wizerunku przez lata.

 

Nigdy nie byłeś liderem w utrzymywaniu alkoholowej demokracji barowej i mentalności szaleńców nikotynowych lub konsekwentnie odrzucałeś ten stan śpiączki przez wiele lat.

 

Wierność nie jest zwykłym, pustym pojęciem, ale stanowi część twojego istnienia, czy to w małżeństwie / partnerstwie / związku, czy też w dążeniu do utrzymania samodyscypliny.

 

Nie pozostawiasz nic przypadkowi i pokonujesz każdą formę fizycznej i psychicznej słabości poprzez dyscyplinę, ćwiczenia siłowe i rozwijanie siebie.

 

Obrona twojego życia i twojej rodziny prowadzi cię do radosnego obowiązku ćwiczenia samoobrony za pomocą sztuk walki.

 

Jeśli trwasz w tradycji wszystkich praw, które tworzą honor żołnierza, sprzeciwiasz się tłustej, leniwej i tchórzliwej burżuazji, nosisz prawa WARDON w swoim sercu.

WARDON nie chce wszystkich. Ale może właśnie chce CIEBIE!

Żaden z nas nie działa w innych ruchach i organizacjach.

  1. Waszym symbolem są skrzyżowane, otwarta ręka oraz pięść. Otwarta ręka – symbol nauki, natomiast pięść – symbol walki. Całkiem jasne, ale co oznacza liczba „21” w Waszym logo oraz barwy czerwona i czarna?

Znaczenie tych symboli zostało wyjaśnione w publicznym oświadczeniu.

Aby lepiej wyjaśnić ich symbolikę prezentujemy Czytelnikom ten tekst:

-

Krzyż

Nasze ciało jest twierdzą, w której znajduje się zdrowy duch. Wzmacniamy mury naszej wiary, wyrażają to skrzyżowane ramiona jako wezwanie do wolności poprzez zdrowy dla narodu styl życia i konsumpcji.

 

- Otwarta dłoń

Palec wytykający błędy innych jest zarezerwowany dla tych, którzy zbyt często chcą odwrócić uwagę od własnych słabości.

WARDON nie uznaje tej postawy i wyraża to poprzez nauczanie otwartej dłoni. Każdy może krytykować. WARDON nie jest jednak „każdym”. Żyjemy zgodnie z tymi wartościami, które chcemy widzieć w zmotywowanych, wolnych mężczyznach i kobietach naszego gatunku i docierać do naszych współtowarzyszy, a także do tych, którzy świadomie chcą być wspierani i kierowani naszymi radami.

 

- Pięść

WARDON nie zwraca większej uwagi na mniejsze błędy tego zepsutego czasu. Niezłomność jest ich skutkiem. Jeśli rzucisz nam wyzwanie i skonfrontujesz się z nami jako wrogiem, pokażemy ci naszą drogę, zahartowaną w walce pięścią. W słowie i w działaniu!

 

Znaczenie liczby „21” i  barw pozostaną ukryte aż do czasu, kiedy nadejdzie moment, w którym nasza postawa będzie szanowana, a nie pogardzana.

 

  1. Mówicie „Masz niezaprzeczalne prawo do utrzymania swojego ciała w czystości i zdrowiu”. Propagujecie Straight Edge, który zyskuje co raz większą popularność w europejskim nacjonalizmie. To bardzo ważna idea w dzisiejszych czasach pełnych konsumpcjonizmu i hedonizmu. Co Was motywuje do życia zgodnie z tymi regułami?

Mówimy, że obowiązkiem każdej przebudzonej osoby w naszej wspólnej sprawie jest stworzenie możliwie najlepszej wersji samego siebie. Fizycznie i umysłowo zdegenerowana ludzka rasa w najlepszym razie nadaje się do konsumpcji i może wykonywać „terapie zajęciowe”, które z kolei wypełniają kieszenie tych, którzy zarabiają na przewlekłych chorobach całego ciała. Zachowanie wewnętrznej i zewnętrznej czystości jest jedyną rozsądna alternatywa, którą naprawdę możemy zrobić dla siebie. Dlatego WARDON nie ma żadnego interesu w jakiejkolwiek formie polityki społecznej, ani w partii, w tak zwanym ruchu autonomicznym, ani w innym rodzaju działalności w tym kierunku. Nie chcemy też zmieniać ani zwalczać systemu rządzenia takim, jakim jest. Nie jesteśmy tym zainteresowani. Zamiast tego, zmieniamy siebie, walcząc z własnymi słabościami, żyjąc wartościami narodu, poświęcając się jego życiu i zdrowiu, a tym samym zyskując zwycięstwo nad wszystkim złym w nas.

Oczywiście, niektórzy z nas od ponad dekady działają zgodnie z ideą straight edge lub hardline. Niektórzy nawet dłużej. Ale nasza nazwa WARDON jest taka sama dla tych dwóch terminów, nie musimy się z nimi utożsamiać. Bazując na naszym wizerunku, każdy, kto słucha lub słyszy o WARDON, powinien wiedzieć, na jakim fundamencie stoimy.

Oczywiście cieszy nas, że te idee, bez względu na to, czy istnieją pod nazwą straight edge czy hardline, wnikają coraz głębiej w serca przebudzonej świadomości ludzi, a nasze umysły konsekwentnie odwracają się od wszystkich alkoholowych, przesyconych śmieci, które sprzedawane są w plastikowych i szklanych butelkach lub w kolorowych pudełkach papierosów.

 

Nasza motywacja do życia zgodnie z tą ideą opiera się na jej wartości, która wyróżnia się fizycznym i psychicznym zdrowiem naszych ludzi, naszych przyjaciół, rodzin i nas samych. Regularne ćwiczenia, ćwiczenia fizyczne, samoobrona, treningi przetrwania utrzymują Cię w zdrowiu, przygotowują, wzmacniają i budują wspólnotę oraz zwiększają twoje umiejętności. Dzięki naszej idei będziemy motywować wszystkich innych samokrytycznych ludzi, aby robili to samo, rozpoznawali swoją wartość i zbliżali się do tych ideałów, aby stali się częścią tej idei, aby uzyskali wszystko dla siebie,  pokonali własne słabości.

 

 

  1. Współpracujecie z inicjatywą “Kampf der Nibelungen”. Czy są w Niemczech i Europie inne grupy, z którymi działacie?

Oprócz wspomnianej inicjatywy, która jest zgodna z naszą orientacją ideową WARDON współpracuje z rosyjskim stowarzyszeniem PPDM-FATHER FROST, ponieważ również tutaj nasze ideały i cele są w dużej mierze zgodne. W innych przypadkach całkowicie koncentrujemy się na naszej własnej pracy. Jeśli jednak istnieją grupy, które podzielają nasze poglądy i podejście, mogą w dowolnym momencie skontaktować się z nami i porozmawiać o współpracy.

 

  1. Organizujecie własne wydarzenia, czy tylko jesteście częścią innych, jak np. „Kampf der Nibelungen 2017”?

Nasza działalność obejmuje planowanie i realizację własnych wydarzeń, które będą odnosić się do tych tematów, które zjednoczyły nas jako społeczność. Kiedy, gdzie i jak?

 

W ramach tych wydarzeń niezwłocznie ogłosimy naszą kampanię medialną.

 

  1. Co dla Was oznacza Europa?

Na to pytanie trzeba odpowiedzieć filozoficznie, aby udowodnić, że zasługuje na satysfakcjonującą odpowiedź i legitymizować ją odpowiednimi słowami. Patrząc obiektywnie, to, co rozumiemy przez „Europę” jest ideą, szansą i wizją, aby móc żyć w pokoju i w wolności z naszymi sąsiadami w narodowej harmonii, zachowując zwyczaje, kultury i tożsamości. Traktując z należytym szacunkiem każdego człowieka na ziemi europejskiej (i oczywiście poza nią) wyciągamy do niego przyjazną rękę ponad kulturowymi granicami, nie niszcząc ich. Europa to skarb wielu różnych ludów, będący odbiciem ich duszy i tego skarbu należy strzec. Należy jej bronić przed zagrożeniem ze strony światowego wroga, który nie chce aby rozwinęła się zjednoczona Europa, która może rozkwitnąć i zjednoczyć swych ludzi. Europa w swojej długiej historii, doświadczyła wielu zdarzeń w duchu międzynarodowego porozumienia, z których możemy czerpać, a konsekwencją tego musi być odrzucenie wszelkiej nienawiści i szowinizmu na śmietnik historii. Czas na krok, w którym jedność stoi ponad podziałami.

 

  1. Co myślicie o współczesnej Republice Federalnej Niemiec? Społeczeństwo multi-kulti, liberalizm i kapitalizm zniszczyły niemieckiego ducha. Jest jeszcze nadzieja dla Niemiec?

Niemcy, nasza ojczyzna, wielokrotnie stała już nad przepaścią i już tak bardzo groziła jej zagłada. Dzięki temu jesteśmy w stanie poznać te głosy, w których słychać dźwięk rezygnacji i beznadziejności. Jednak jesteśmy tego pewni, Niemcy znowu, jak to często bywa, zajmą swoje należne miejsce w historii świata, bez względu na to, jak wielki może być kryzys w chwili możliwego wygaśnięcia naszego istnienia. Jeśli duża ilość tego, co można tylko nazwać „narodem niemieckim”, znajduje się w stanie wegetatywnym i dobitnie mówiąc, tylko 1000 niemieckich mężczyzn i kobiet obudzi swojego ducha, to niech ich słowa staną się czynami i świętym słowem „NIEMCY” niech tchną nowe życie w ludzi.

 

Zawsze jest nadzieja dla Niemiec. Nie musi jej nieść letargiczna, materialistyczna, zorientowana na konsumpcję i zdegenerowana masa, która reprezentuje „większość”. Nadzieja na przetrwanie naszej ojczyzny leży w działaniu, do którego każdy z nas jest zawsze chętny i gotowy. Prowadzi to do codziennego aktywizmu, do doskonalenia się, do zwracania uwagi na jakość.

 

WARDON nie walczy o to, żeby bogaty, tłusty i tchórzliwy obywatel RFN, który wierzy w swoją tożsamość tylko za pośrednictwem Facebooka, wizyt w dyskotece, pijaństwa, palenia tytoniu i obżarstwa jako prze

jawów zaburzonej pewności siebie po zmianie istniejących warunków poświęcił swoje życie dla tej prymitywnej egzystencji.

WARDON walczy o rozpalenie nadziei, której urzeczywistnieniem będzie widok egzystencji niepozostawionej przypadkowi. Nadzieja powstaje tam, gdzie jest się gotowym do walki i stawienia czoła wyzwaniu. A ta walka, rozpoczyna się we własnych czterech ścianach, zaczyna się w nas samych, w naszym sumieniu i w naszych sercach.

Jeśli Niemcy mogą określić tymi wartościami swój naród, to Niemcy zawsze mają powód do nadziei.

 

  1. Dziękuję za wywiad. Ostatnie słowa należą do Was.

Dziękujemy za możliwość przedstawienia naszych poglądów i obaw w sposób kompleksowy. Życzymy dalszych sukcesów w przyszłości Waszemu czasopismu.

 

Dziękujemy także Czytelnikom. Zamieńcie Wasze ciała i wolę w stal. Jedno wzmacnia drugie i da Wam narzędzia do przetrwania czasów, które dopiero nadejdą.

 

Miejcie odwagę i ufność, ale niczego nie pozostawiajcie przypadkowi.

 

Stawajcie się lepsi codziennie i równomiernie, bądźcie wolni od wabiących trucizn i niszczących pokus tego czasu. Poznajcie siebie jako kowala własnego losu.

 

WARDON 2018
 TRZEŹWI- DUMNI – ZWYCIĘSCY

Wywiad przeprowadził i przetłumaczył

Tomasz Kosiński