Nacjonalistyczny aktywizm – dziś i jutro - Grzegorz Ćwik

 Nacjonalizm to całościowy światopogląd, który dla osoby, która świadomie się z nim identyfikuje, wyznacza swoisty drogowskaz życiowy. Oznacza to, że nacjonalistyczną postawie wykazuje się nie tylko „od święta”, ale nade wszystko w codziennym życiu i działaniach. Świadomy nacjonalizm to także, a może przede wszystkim, czynne współtworzenie szeroko pojętego zjawiska idei narodowej. Są różne tego przejawy i formy– zarówno ogólnokrajowe jak i lokalne, sformalizowane i bardziej autonomiczne , etc. We wszystkich jednak kluczowym zjawiskiem jest konsekwencja działalności i codziennej, narodowej pracy. Krótko mówiąc, niezwykle ważnym zjawiskiem dla nacjonalizmu jest szeroko pojęty aktywizm. W niniejszym tekście postaram się pokrótce opisać jak sytuacja wygląda obecnie i jakie formy aktywności nacjonalistycznej możemy wdrożyć, aby idea nasza wejść mogła na kolejny poziom i wpływać zauważalnie na życie naszego Narodu.
Aktywizm to zjawisko związane generalnie rzecz biorąc z postawą życiową. Jak wyżej nadmieniłem chodzi o aktywne i systematyczne podejmowanie działań na różnych polach i płaszczyznach, które mają na celu przynieść konkretne skutki dla funkcjonowania Narodu i idei narodowej. Czy są to kwestie ideologiczne, społeczne i socjalne, ekologiczne, historyczne czy jakiekolwiek inne – to tak naprawdę nie ma aż takiego znaczenia, zwornikiem tych procesów jest chęć promowania a przede wszystkim realizowania nacjonalizmu w praktyce. Nacjonalizm bowiem w moim skromnym mniemaniu to właśnie ów codzienny, regularny aktywizm.
Jaki jest cel tak rozumianego aktywizmu?

Praktyczna realizacja idei narodowej.
Poszukiwanie nowych dróg dla działalności narodowej.
Propagowanie i promowanie jak tylko możliwe wśród szerokich kręgów ludzi aktywnego nacjonalizmu.
Traktowanie aktywizmu jako swoistego testu swej osobowości, pozostanie ciągle w stanie działania i czynnego działania.
Rozwijanie własnej organizacji i jej wewnętrznego zgrania poprzez częste działanie.

Przyczyn aby być aktywnym z pewnością można znaleźć więcej, jednak już kilka wymienionych starczy aby uznać nacjonalizm za nierozerwalne związany z aktywizmem. Potwierdza to też praktyka właściwie wszystkich organizacji, inicjatyw i ekip w naszym kraju – aby realizować nacjonalizm w praktyce, trzeba na co dzień pozostawać aktywnym. Nie wystarcza wewnętrzne wyznanie wiary nacjonalisty. Kluczem do jakkolwiek rozumianego sukcesu jest konsekwencja i systematyczność. Polskim nacjonalistom ciężko odmówić aktywnego i regularnego działania. Tak duże, ogólnopolskie organizacje, jak i te lokalne, mniejsze działają dużo i często. Poniżej postaram się w ogólnym zarysie opisać na czym obecnie zasadza się nacjonalistyczny aktywizm, jakiego rodzaju działania najczęściej są jego przejawem, a w drugiej części tekstu postaram się zawrzeć garść pomysłów, jak jeszcze rozszerzyć można naszą ofensywę ideową.

Nacjonalistyczny aktywizm - dziś

Nacjonalistyczny aktywizm, wbrew twierdzeniom malkontentów czy naszych przeciwników ideologicznych, przejawia się na wielu płaszczyznach. O ile sam parokrotnie (i to dość ostro) krytykowałem historycyzm w środowisku, to daleki jestem od stwierdzenia, jakoby była to główna ostoja szeroko rozumianego ruchu.

Demonstracje polityczne

Nacjonalizm poza skupieniem się na kwestiach
stricte ideologicznych nie może „obrażać” się na zagadnienia związane z bieżącą polityką oraz sytuacją w kraju czy zagranicą. Wręcz przeciwnie – obwiązaniem nacjonalistów jest aktywne reagowanie na wszelkie sprawy polityczne, zwłaszcza gdy dotyczy to tych kwestii, które uznać należy za antynarodowe. Wszelkie więc akcje dotyczące tej materii – demonstracje, marsze, happeningi, etc. uznać trzeba za słuszne i sensowne. Często padające pytanie o zasadność w kontekście skuteczności takich działań skwitować można wspomnieniem o mających miejsce jakiś czas temu demonstracjach antyimigranckich na terenie całego kraju. Nie ulega chyba najmniejszej wątpliwości, że propagandowy i publicystyczny napór nacjonalistów odegrał niezwykle ważną rolę w bardzo dużym usztywnieniu stanowiska obecnie rządzącej partii w tej kwestii. Wszelkie protesty przeciwko CETA i TTIP, demonstracje dla Janusza Walusia, sprzeciw wobec antypolskich działań Unii Europejskiej czy walka z liberalną i kapitalistyczną opozycją - ta forma aktywizmu, acz często i niesłusznie wyszydzana, jest jak najbardziej potrzebna i zasadna.

Akcje historyczne i upamiętniające

Jak wspomniałem, działania związane z historią naszego kraju i Narodu są niezwykle popularne, niejednokrotnie można spotkać się z terminem „kółko historyczne”. Nie jest to sprawiedliwe, jednak nie zmienia to faktu, że niewątpliwie ta forma aktywizmu jest integralnie związana z nacjonalizmem. Marsze upamiętniające ważne wydarzenia i postaci, uroczyste obchody rocznicowe, składanie kwiatów i zniczy, także działania w postaci promowania wiedzy historycznej etc, wszystko to składa się na nacjonalistyczny aktywizm związany z szeroko pojętą tematyką historyczną.

Jeden Naród ponad granicami

Powyższe hasło nie jest tylko frazesem. Jak wiemym w wielu krajach, głównie na wschodzie, zamieszkuje liczna polonia. Bardzo często zdarza się, że polskie wspólnoty – szkoły, domy polonijne znajdują się w bardzo trudnych warunkach materialnych. Nacjonalistyczne środowiska i inicjatywy często organizują więc wszelkie formy pomocy rodakom, głównie poprzez zbiórki charytatywne i wysyłkę tak uzyskanej pomocy materialnej. Przyznać trzeba, że działania takie cieszą się bardzo dużą popularnością i poparciem, a wyniki ich są bardzo dobre.

Akcje charytatywne, pomoc potrzebującym

Z poprzednim punktem wiążę się kwestia akcji charytatywnych realizowanych w samym kraju. Wszelkie akcje pomocowe, solidarystyczne etc. są niejako chlebem powszednim nacjonalistów, przy czym realizowane są dla bardzo wielu osób: domów dziecka, domów samotnej matki, potrzebujących i wielodzietnych rodzin, osób starszych i samotnych etc. Forma to zarówno pomoc materialna, wszelkie zbiórki charytatywne, pomoc finansowa oraz każda inna. W ten praktyczny sposób realizujemy solidaryzm narodowy.

Wydarzenia sportowe

Aktywizm obawia się w środowisku narodowym poprzez organizacje wydarzeń sportowych. Najbardziej sztandarowym jest turniej sportów walki First to Fight, który miał już kilka odsłon, w kilku różnych miastach. Uznać to trzeba za imprezę organizowaną na najwyższym możliwym poziomie, propagującym właściwą drogę aktywizmu, sportu i zdrowia, a także radykalnego nacjonalizmu. Inicjatyw takich jest dużo więcej oczywiście, ocenić je wypada oczywiście za jak najbardziej wartościowe.

Pomoc weteranom

Oddzielnie wypada wspomnieć o akcjach wsparcia weteranów. Żołnierze AK, NSZ, WP i innych formacji zawsze mogą liczyć na pomoc nacjonalistów – tak materialną jak i wsparcie w postaci pomocy w zakupach, pracach w domu czy jak ostatnio w przypadku akcji wysyłania kartek pocztowych do weterana.

Inne formy aktywizmu

Oczywiście powyżej wymienione przejawy aktywizmu nie wyczerpują listy form działania polskich organizacji i ekip nacjonalistycznych. Z innych form aktywizmu, nie tak częstych i popularnych, jednak również spotykanych wymienić można:
Akcje ekologiczne (czyszczenie lasów i porządkowanie terenów zielonych, adopcję zwierząt, pomoc schroniskom, etc)
Akcje społeczne ( na przykład niszczenie ogłoszeń pożyczek pozabankowych, akcje uświadamiające czym jest ta forma lichwy)
Akcje propagandowe (rozdawanie ulotek, klejenie plakatów dotyczących całego spektrum zagadnień)
Pomoc prawna osobom potrzebującym (na przykład porady prawne z dziedziny prawa pracy czy mieszkaniowego)

Zanim przejdę do przemyśleń na temat tego, co jeszcze można by realizować w ramach aktywizmu nacjonalistycznego, najpierw chciałem w kilku punktach skomentować powyższe, krótkie i na pewno niepełne, podsumowanie najważniejszych form aktywizmu w polskim ruchu nacjonalistycznym.
Po pierwsze wszelkie podejmowane akcje i działania powinno się realizować świadomie, to jest od początku wiedzieć co się robi, po co i jaki jest spodziewany efekt. Czy chodzi o pomoc, czy o propagowanie konkretnych wzorów i modeli postępowań, czy o stawieniu oporu naszym wrogom ideologicznym – aktywizm mus być na cos konkretnego ukierunkowany.
Każda akcja musi być odpowiednio przygotowana i zaplanowana. Robienie czegokolwiek „na pół gwizdka” mija się z celem a zasadne jest pytanie, czy w ogóle jest godne nacjonalisty.
Tak więc koniecznym jest przygotować plan każdej akcji, wszelkie potrzebne materiały, zarezerwować czas. Jeśli jakiekolwiek działania realizowane są w terenie miejskim warto sprawdzić rozkład ulic, przejść się wcześniej i osobiście sprawdzić jak wygląda miejsce działań. Wszelki aktywizm wymaga współdziałania z nacjonalistami – ze swojej organizacji czy jakiekolwiek innej struktury. Każdy powinien odpowiednio wcześniej wiedzieć o planowanym działaniu, tak by mieć chociażby możliwość zarezerwować sobie czas. Starać się trzeba też przewidzieć wszelkie niedogodności czy sytuacje awaryjne i zawczasu pomyśleć, jak im przeciwdziałać i zaradzić, w razie gdyby nastąpiły. Jeśli realizowana jest większa i bardziej skomplikowana akcja, jak choćby zbiórka charytatywna, plan najlepiej spisać – punkt po punkcie. Każdy etap wymaga działań innej osoby – ktoś robi grafiki, ktoś odpowiada za finanse, ktoś za zakupy czy transport – pamiętaj, że ludzie ci powinni zawczasu być o tym poinformowani. Także działania, które wymagają czasu warto zaplanować wcześniej, tak by nie „zawalać terminów” i przez to nie sabotować własnej pracy. Na koniec wreszcie jedna uwaga, która może wyda się (niesłusznie zresztą) śmieszna – każda akcja musi zostać udokumentowana. Zdjęcia, ewentualnie filmy, relacje – nie chodzi o autoreklamę, a przede wszystkim o dotarcie z informacją o danej formie aktywizmu do szerokiej rzeszy ludzi. Dzięki temu jest szansa, że niektórzy spośród nich także zechcą powielić tą czy inną formę działalności. W wypadku zaś akcji jak zbiórka charytatywna etc. dokumentowanie jest dla wszystkich, którzy pomagali realnym dowodem, że faktycznie ich trud i wysiłek został właściwie spożytkowany.

Nacjonalistyczny aktywizm – jutro

Jak już wspomniałem, są cały czas pola dla naszej nacjonalistycznej aktywności, które warto w końcu szerzej ruszyć. Niejednokrotnie są to formy aktywizmu, które od dłuższego czasy „eksploatowane” są przez osoby z innych środowisk ideowych, często nam wrogich. Ale czy to coś zmienia? Jeśli jakieś działania mają pozytywny wpływ na szeroko rozumiane życie Narodu, to nie powinno nic stać na drodze, aby aktywizm taki realizowali nacjonaliści. Być może nawet bardziej niż „standardowe” (czyli opisane wcześniej) akcje – wszak w ten sposób można anarchistom, lewakom czy innemu robactwu „odbić” formy aktywności, które traktują oni instrumentalnie, jako przykrywkę dla promocji swoich chorych idei.

Działania lokatorskie

To naprawdę niezwykle szeroki temat, który ciężko by opisać wyczerpująco w całym artykule, cóż dopiero w jednym akapicie. W aktywizmie na polu lokatorskim chodzi o szereg systematycznych i konsekwentnych działań, których celem jest pomoc ludziom w sprawach mieszkaniowych. A więc: pomoc prawna, doradztwo, blokada eksmisji, walka z nieuczciwymi właścicielami nieruchomości, walka z nieprawidłowościami we władzach samorządowych na tym polu, pomoc w odnawianiu i remontowaniu budynków etc. To wszystko zaledwie wycinek tego co możemy robić, jednak już to pokazuje, jak szerokie są możliwości działania.

Prawa pracownicze

To także bardzo rozległy oraz trudny temat. Pomoc pracownikom w wypadku jakiejkolwiek formy wyzysku ze strony pracodawców to możliwość praktycznej realizacji haseł narodowego solidaryzmu i walki z kapitalizmem. Tym bardziej, że łamanie praw pracowniczych niestety jest w Polsce na porządku dziennym. Pomoc prawna, wszelka presja na nieuczciwych pracodawców, darmowe konsultacje, tworzenie czarnych list pracodawców – z pewnością pomysłowość środowiska narodowego byłaby tutaj duża.

Ekologia

Tutaj akurat nacjonaliści robią już dużo – chociażby wspomniane akcje czyszczenia lasów, pomocy i dokarmiania zwierząt, zbiórek dla schronisk i fundacji. To co z pewnością uznać należy za postulaty na przyszłość, to zwalczanie cyrków ze zwierzętami, walka z przemocą wobec zwierząt oraz popularyzacja już prowadzonych akcji oraz propagowanie wiedzy o Naturze i ekologii.

Pomoc potrzebującym

Na tym polu także niemało się dzieje, jednak zawsze możemy robić więcej. Jak śmieszne by nie wydały się nam akcje ”food not bombs”, to środowisku anarchistycznemu przysparzają dużą sympatię. Także nacjonaliści powinni wyjść na ulicę i tam pomagać tym najbardziej potrzebującym i dotkniętym przez los.

Kultura

Tu także mamy trochę już akcji realizowanych, jednak ciężko nie mieć wrażenia, że daleko nam do poziomu i zakresu działań, jaki maja choćby znów anarchiści. Kluby dyskusyjne, własne formy twórczości jak teatry, pokazy i wernisaże, kluby dyskusyjne – wszystko to jesteśmy w stanie także i my wdrożyć w życie. Jednocześnie możemy takich form aktywizmu użyć jako przekaźników naszej Idei, propagandy jak i zwalczania szkodliwych ideologii.

Praca z najmłodszymi

W sytuacji gdy państwowa edukacja nie spełnia naszych narodowych postulatów właściwego wychowania, musimy się postarać sami to wykonać. Świetlice, zajęcia dla dzieci, wykłady, obozy treningowe i szkoleniowe, darmowe korepetycje i pomoc w nauce – potencjalne zyski takich działań są ogromne, tak w ujęciu narodowym, jak i dla formacji nacjonalistycznej.

Powyższe moje postulaty nie wyczerpują oczywiście listy tego co możemy robić ponad to, co już realizujemy. Z drugiej jednak strony są to na tyle szeroko zarysowane pomysły, że realizacja ich i tak wymagać od nas będzie ogromnego nakładu pracy, sił i czasu. Wierzę jednak, że wzorem nacjonalistów hiszpańskich, francuskich, włoskich czy ukraińskich powinniśmy żywiołowo i sukcesywnie uczestniczyć w aktywizmie lokatorskim, społecznym, pracy z dziećmi czy działaniach kulturalnych. Oczywiście, jak najbardziej trzeba dalej realizować i rozwijać te formy aktywizmu, które opisałem w pierwszej części tekstu, czyli to co już teraz jest szeroko przez nacjonalistów wykonywane każdego dnia. Dzięki temu nie tylko w praktyce realizujemy naszą myśl narodową, ale sam nacjonalizm przenosimy na kolejny etap rozwoju i tym samym przybliżamy się do momentu, gdy idea narodowo-rewolucyjna stanie się wiodącą siłą napędzającą życie Narodu i kraju.
Tak więc zakończyć mogę ten tekst tylko w jeden sposób: apelując o ciągłe podtrzymywanie swej aktywności w działaniach nacjonalistycznych, szukanie nowych, lepszych dróg tejże oraz jak najskuteczniejsze i najlepsze realizowanie się na tej płaszczyźnie.
Efekty pojawią się prędzej czy później, a tym lepsze będą im więcej pracy i wiary włożymy od siebie.

 

Grzegorz Ćwik