Adrian Grudziński - "Zapomniany patriota Jan Korolec i jego działalność publicystyczna"

Urodził się 26 sierpnia 1902 roku w Połtawie na terenach dzisiejszej Ukrainy. Przez wiele lat służył narodowi polskiemu jako polityk i działacz ONR „ABC”. Publikował w pismach takich jak „Nowy Ład”, „ABC” (ostatni redaktor naczelny tego pisma) czy „Prosto z Mostu”. W okresie międzywojennym napisał broszurę programową „Ustrój polityczny narodu” (Warszawa, 1938). Zmarł 30 lipca 1941 w obozie koncentracyjnym Auschwitz.

Jest on postacią o której zachowało się niewiele informacji. Nieliczne dostępne fakty wskazują jednak na to, że był on osobą która aktywnie działała w imię Wielkiej Polski. Świadczy o tym jego działalność polityczno- narodowa oraz bogata publicystyka, gdzie największą pozycję redaktora naczelnego (zresztą ostatniego) zdobył w „ABC” (od 1935 „ABC – Nowiny Codzienne”- dziennik związany z polskim ruchem narodowym, wydawany w Warszawie w latach 1926–1939). Co ciekawe, był to bardzo perspektywiczny dziennik wielokrotnie cenzurowany przez władze. Sama gazeta reklamowała się jako „aktualna, bezpartyjna, ciekawa”, co było nawiązaniem do pierwszych liter tytułu. Od innych polskich pism odróżniała się formułą zaczerpniętą z prasy zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej. Zarządzanie nią nie należało do łatwych i wiązało się prawdopodobnie z wieloma nieprzyjemnościami dla jej członków, w tym samego Jana Korolca. Należy również wspomnieć, że gazeta była organem prasowym działającego tajnie Obozu Narodowo Radykalnego.

Jego ważnym osiągnięciem była praca wcześniej wspomniana: “Ustrój polityczny narodu”. Przedstawił w niej ważne jak na tamte czasy, mające również odzwierciedlenie w czasach dzisiejszych, problemy społeczne i wizje ulepszenia narodu przez jego doskonalenie.

Oto Jedne z ważniejszych Fragmentów Ustroju Politycznego Narodu;

Te same przepisy prawne, obowiązujące w rożnych

społeczeństwach, dają zupełnie inne skutki polityczne.

N. p. dawna nasza konstytucja marcowa

była wzorowana na przepisach konstytucyjnych

francuskich z okresu III-ej Republiki. Tymczasem

w praktyce nasz ustrój polityczny zawsze był inny,

niż we Francji.(Tu można wywnioskować że nawet ten sam ustrój polityczny w każdym państwie wygląda inaczej i może sprawdzać się dobrze w Rumunii a jednocześnie nie spełniać zamierzonej roli na Słowacji)

Olbrzymi wpływ na ustrój polityczny wywierają

stosunki gospodarcze. Te same przepisy prawne

zupełnie inaczej wyglądają w ustroju gospodarczym,

gdzie przemożny wpływ wywierają wielkie

koncerny i wielkie banki. Obok bowiem ośrodków władzy, jakie posiada państwo, powstają ośrodki

władzy faktycznej na skutek skupienia się w nielicznych

rękach wielkich mas kapitału

Rozpatrzmy dzisiejsze ustroje polityczne, zarówno

liberalne jak i dyktatorskie, zarówno monarchie

jak i republiki. Nie można zupełnie zrozumieć, co

się w nich dzieje, jeśli nie weźmie się pod uwagę wpływów,
jakie wywierają na nie wielcy potentaci finansowi.

Weźmy choćby drobny przykład z naszej

własnej polskiej rzeczywistości: Drobny podatnik,

gdy zostanie złapany na oszustwie podatkowym —

musi zapłacić grzywnę i nikt się nie martwi, skąd

weźmie na to pieniędzy. Taki zaś Eljasz Mazur, właściciel

wielkiej łuszczami ryżu w Gdyni, robi na niekorzyść

skarbu wielomilionowe niedokładności

w księgach i w rezultacie pozostaje bezkarny. A iluż

takich Mazurow wywiera wpływ na działanie ustroju

politycznego w rożnych państwach.(Typowy świat Kapitalizmu, wielka nierówność społeczna ukazana na przykładzie wielkiego finansjera z Gdyni.)

 

Zachęcam do przeczytania całej pracy Jana Korolca, która ukazuje problemy występujące w okresie międzywojennym i występujące również w czasach nam współczesnych.

 

Jan Korolec poświęcił znaczną część życia działalności na rzecz narodu polskiego i jest jednym z ważniejszych działaczy narodowych okresu międzywojennego. Prawdopodobnie właśnie przez działalność narodową został więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie zmarł 30 lipca 1941 roku. My, jako Patrioci, powinniśmy zabiegać o pamięć osób, które wnosiły wkład w działalność narodową oraz szerzyć ich przemyślenia, żeby czas nie starł ich z kart historii.

 

Adrian Grudziński