Adam Busse - Recenzja pisma „Resist”

Numer pisma „Resist” z października 2016 roku wita nas na okładce dynamiczną fotografią przedstawiającą starcie Czarnego Bloku z uzbrojoną w tarcze i pałki policją na ulicach europejskiego miasta. To znakomicie oddaje rewolucyjny charakter czasopisma. Czasopisma związanego z antykapitalistyczną, nieformalną siecią AKN/ACN (Anti - Capitalist Network), działającą od kilku lat w Europie Zachodniej. Czasopisma stającego w obronie tych, którym dzieje się krzywda – robotników, pracowników najemnych, ludzi wykluczonych społecznie. Czasopisma niosącego płomień walki z globalnym kapitalizmem.

Po otwarciu numeru na pierwszej stronie są dwa teksty pt. A call for convergence of national anti - capitalist struggles! i ACN/AKN political statement! W pierwszym z nich jest mowa o tym, z czym należy się zgodzić. Europa stanęła twarzą w twarz przeciw kapitalizmowi, będącemu w opinii redaktorów „Resista” globalnym i totalitarnym systemem społeczno – gospodarczym. Efektami kapitalizmu stały się rosnąca bieda, bezrobocie, korupcja polityków, wyzysk pracowników, eksmisje na bruk i chciwość wielkich tego świata, które w opinii kapitalistów są uważane nie za kryzys, ale zalążek budowania nowej struktury społecznej. Wskazano, iż kapitalizm to system dominacji wąskich elit politycznych nad narodami i obywatelami, których się wyzyskuje. Natomiast drugi tekst stanowi swego rodzaju manifest polityczny, w którym ACN/AKN będzie dążył w swoich działaniach do: 1) odrzucenia kapitalizmu, imperializmu i globalizacji, 2) odrzucenia wszelkich form wyzysku, dominacji i zysku oraz odrzucenia konsumpcjonizmu, 3) konieczności skierowania gniewu społecznego do konfrontacji z Systemem przez propagandę, akcje informacyjne, ulotki, plakaty, sieć i tworzenie oddolnej alternatywy wobec kapitalizmu, 4) wezwania ludzi pracy do protestów, demonstracji solidarnościowych, nieposłuszeństwa obywatelskiego oraz wspierania oddolnych ruchów społecznych, walczących o prawa pracownicze, 5) oparcia swoich działań na pełnej autonomii i decentralizacji.

W głosie redakcyjnym podjęto temat rozpoczęcia petycji Powszechnej Konfederacji Pracy ws. ośmiu byłych pracowników firmy Goodyear/Amiens, którzy 12 stycznia 2016 roku zostali skazani przez sąd na karę 9 miesięcy bezwarunkowego więzienia za oprowadzenie dwóch menadżerów po terenie firmy w czasie 30 godzin (to działanie było reakcją na plan przedłużenia czasu pracy i równolegle obniżki płac dla pracowników, jaki chciała wprowadzić dyrekcja firmy celem rozwiązania problemów ekonomicznych). Media komentowały postępującą radykalizację ruchu związkowego i bierną politykę rządu Manuela Vallsa, który nie chciał wrócić do konsultacji społecznych ze związkowcami.

Później przechodzimy do tekstów ujętych w trzech blokach tematycznych. Pierwszy blok, noszący tytuł Discussions, zawiera dwa teksty poświęcone teorii narodowego antykapitalizmu oraz sprawie warsztatów tkackich i ich znaczenia dla niemieckiego przemysłu stalowego (m.in. w kontekście rosnącej konkurencji stali z Chin oraz przepisów UE dot. ochrony środowiska i systemu handlu uprawnieniami do emisji). Drugi blok, zatytułowany A summary of militant struggles: What’s going on around the world?, zawiera relacje z manifestacji antykapitalistycznej w Waren – Muritz, protestów związkowców w Brukseli z listopada 2015 i maja 2016 roku, strajku w Frankfurcie nad Menem (w związku z otwarciem nowej siedziby Europejskiego Banku Centralnego), akcji studentów i Anonymous w Londynie, strajku dokerów w Antwerpii z lutego 2016 roku czy manifestacji w Plauen z okazji Święta Pracy (organizowanej przez niemieckich nacjonalistów z Der Dritte Weg). Jest również tekst o strajkach hutników 11 kwietnia 2016 roku w Berlinie, Duisburgu i Zagłębiu Saary oraz ponownie poruszający problem niemieckiego przemysłu stalowego. Znajdziemy też artykuł poświęcony Polsce – dotyczący porozumienia z 19 kwietnia 2016 roku między Kompanią Węglową, Polską Grupą Górniczą a związkowcami (przewidującego m.in. zawieszenie „czternastek” w latach 2016 – 2017, fuzję większości kopalń działających w ramach Kompanii – z wyjątkiem kopalni Bolesław Śmiały i Sośnica, które miały pozostać samodzielne), a mającego w konsekwencji doprowadzić do restrukturyzacji polskiego górnictwa. W trzecim bloku tematycznym autorzy przyjrzeli się taktyce Czarnego Bloku z protestu w Frankfurcie nad Menem z 2015 roku oraz doświadczeniu, jakie zdobywali uczestnicy manifestacji związkowych w Brukseli w akcji bezpośredniej.

Ten numer „Resista” generalnie jest warty uwagi. 56 stron papieru, zawierających artykuły o tematyce pracowniczej, społecznej, antyglobalistycznej i antykapitalistycznej. Czasopismo okraszone prostą, robotniczą grafiką i zdjęciami z protestów. Teksty pisane są przez autorów specjalizujących się w danych sektorach pracy, wszystkie w języku angielskim (więc będą zrozumiałe dla czytelnika przeciętnie znającego ten język). „Resist” jest bardzo ważnym głosem, zmuszającym do refleksji nad bezpośrednią walką zwykłych ludzi o prawo do godnej płacy i godnego życia poprzez różne formy protestu (od akcji ulotkowych po masowe protesty i walki z policją).

Adam Busse