Wypaczenie dawnego znaczenia słowa „feminizm””

To słowo samo w sobie ma oznaczać ideologię, której podstawą jest walka o równouprawnienie kobiet. Dziś jednak tym nie jest. Dziś feminizm, społeczeństwa zachodnie identyfikują pod pojęciem nowego ruchu feministycznego. A przecież to jest całkowitą nieprawdą i pokazuje niestety brak myślenia ze strony tych społeczeństw.

Tak naprawdę początki feminizmu, tego faktycznego, są datowane na koniec XVIII wieku. Co ciekawe, za pierwszy ideologiczny tekst teoretyczny feminizmu uznaje się Wołanie o prawa kobiety, autorstwa Mary Wollstonecraft. Opisała ona w nim, że kobiety powinny się kształcić, w stopniu odpowiednim o zajmowanych prze nie pozycji społecznych. Stwierdza też iż, powinny być one nazywane „towarzyszkami życia” swoich mężczyzn, a nie być traktowane przez nich przedmiotowo. Niestety reputacja autorki została pośmiertnie, zniszczona przez jej męża co doprowadziło do kompromitacji wyznawanych przez nią idei. Dopiero w XIX wieku nastąpiło ożywienie feminizmu, wraz z powstaniem masowych ruchów kobiecych. Ruchy te powstały w Stanach Zjednoczonych oraz w Wielkiej Brytanii. Druga połowa XIX wieku przyniosła kobietom prawną emancypację w wielu obszarach życia. Dla przykładu: w Stanach Zjednoczonych reformy prawa małżeńskiego przeprowadzono w latach pięćdziesiątych, natomiast w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych tego samego wieku przeprowadzono natomiast reformy systemu edukacji, umożliwiające dziewczynkom zdobywanie wykształcenia. Był to wielki sukces ruchu kobiet. Kolejnym celem jakie sobie stawiał, była walka o prawa wyborcze. Tą walkę rozpoczęły sufrażystki, stosując metody nieposłuszeństwa obywatelskiego. Na wyspie Man, terytorium brytyjskim o szerokiej autonomii wewnętrznej prawo wyborcze kobiet wprowadzono już w 1881 roku. W 1902 roku w Australii, a co istotne w Polsce ustanowiono je w 1918 roku, (tylko w Finlandii , Islandii, Norwegii i Danii wprowadzono je wcześniej). Kolejną ciekawostką w tej tematyce jest fakt iż w Arabii Saudyjskiej wprowadzono je dopiero w 2015 roku.

Moim skromnym zdaniem to w czasach sufrażystek, kobiety faktycznie walczyły o swoje podstawowe prawa. Wtedy też ruch feministyczny był realną odpowiedzią na bariery napotykane przez kobiety w społeczeństwie. Dziś już tak nie jest, gdyż ten tak zwany ,, nowy ruch feministyczny ” wyszukiwał, coraz to nowsze problemy, dzisiejsze ,,feministki” pałają do mężczyzn nienawiścią. Paradoksalnie dziś bardziej konserwatystki i nacjonalistki upominają się o swoje prawa i znają naturalne miejsce kobiet w obecnym społeczeństwie.

Kacper Sikora