Wilki z północy – Lealta Azione

Lealta Azione to jedna z najdynamiczniej rozwijających się włoskich organizacji narodowych. Powstała w 2010 r. w Mediolanie pod przywództwem Stefano Del Miglio, a członkami zostali działacze mający już w większości doświadczenie wyniesione z innych organizacji. Jej symbolem jest wilk jako wierne i nieujarzmione zwierzę żyjące w silnie zhierarchizowanym stadzie. Organizacja ta prezentuje się na swojej stronie jako „wspólnota etyczna”, która łączy „kobiety i mężczyzn we wspólnych wysiłkach, ideałach i dążeniach, które działają w społeczeństwie z duchem Walki, czyli z wiarą, poświęceniem, dyscypliną i bez szukania dóbr materialnych albo korzyści osobistych. Osoby te są motywowane przez etyczną koncepcję życia, która zamyka się w uznaniu Tradycyjnych Wartości, w poczuciu honoru i w odrzuceniu zawierania systematycznych kompromisów”. Wśród swoich celów LA podaje wszechstronny rozwój intelektualny i duchowy swoich członków oraz promowanie w społeczeństwie tradycyjnych wartości, ochronę życia i rodziny i walkę ze współczesną kulturą promującą hedonizm i konsumpcjonizm. Jak z tego wynika obszar aktywności Lealta Azione jest bardzo szeroki, ale jednej rzeczy na pewno się w nim nie znajdzie – polityki, rozumianej jako walki o stołki, czy to na szczeblu lokalnym czy ogólnokrajowym. Założyciele tej organizacji od początku bowiem wyszli z założenia, że praca na rzecz uzdrowienia społeczeństwa musi zacząć się od dołu, od formacji działaczy, informowania obywateli i konkretnej pomocy udzielanej potrzebującym.

 

Zgodnie z głównymi celami Lealta Azione kładzie duży nacisk na duchową formację swoich działaczy, pod pojęciem „duchowości” pojmując takie wartości jak wierność ideałom, honor, odwagę, poświęcenie i przyjaźń. Co do religii, to organizacja nawiązując do „Tradycji” uważa, że stanowi ona ważną część życia człowieka, jednak nie narzuca członkom żadnego konkretnego wyznania. Mimo to znaczna część działaczy to zaangażowani katolicy, należący głównie do nurtu tradycjonalistycznego. W sferze społecznej LA podejmuje działania zmierzające do wspierania rodzin, sprzeciwia się aborcji, eutanazji oraz ideologii gender i propagandzie homoseksualnej.

 

Formacja działaczy odbywa się poprzez konferencje na tematy historyczne, społeczne i etyczne, wspólną działalność w ramach sekcji oraz poprzez integrację na koncertach, wspólnotowych kolacjach i imprezach, które są okazją nie tylko do umacniania przyjaźni, ale też do rozwoju kreatywności i dobrej zabawy. Każdy, kto chce wstąpić do organizacji musi zapoznać się z listą podstawowych lektur, wśród których są „Płonące dusze” Leona Degrelle i „Przywódca gniazda” Corneliu Zelea Codreanu, a do tego wykazać się zaangażowaniem w działalności i prawdziwym przywiązaniem do głoszonych przez LA wartości.

 

Ten model najwyraźniej doskonale się sprawdza, ponieważ, jak twierdzi sam Stefano, rozwój organizacji, szczególnie w ostatnim roku, jest tak gwałtowny, że nawet jej przywódcy stracili już rachunek co do ilości członków. Według jego szacunków tylko w Mediolanie jest obecnie ok. 150 regularnych działaczy, w Monzy 100, a w innych miastach Lombardii łącznie 200 działaczy, plus sympatycy których liczba w każdym z tych miast jest mniej więcej równa liczbie działaczy. A zatem, działając tylko na terenie Lombardii, organizacja liczy sobie ok. 900 działaczy i sympatyków oraz posiada sześć siedzib: w Monzy, Lodi i niedawno otwartą w Abbiategrasso oraz trzy w Mediolanie. Wśród nich znajduje się biuro, będące główną siedzibą organizacji, mały bar w którym organizowane są także niewielkie konferencje, pokazy filmów oraz duża sala koncertowa z profesjonalnym barem, gdzie odbywają się konferencje i koncerty dla nawet kilkuset osób. Wszystkie te lokale, nowocześnie urządzone i profesjonalnie wyposażone (np. wszystkie siedziby w Mediolanie mają wi-fi) utrzymywane są w całości przez działaczy, czy to ze składek, czy z wpływów np. z biletów na koncerty czy drinków sprzedawanych w ich trakcie. Na skutek dynamicznego rozwoju w planach jest otwarcie w ciągu najbliższego roku kolejnych dwóch siedzib.

 

Działalność Lealta Azione jest prowadzona przede wszystkim w ramach sekcji-stowarzyszeń, których nazwy zasadniczo nawiązują do wilka jako symbolu organizacji. I tak Bran-co (Stado) zajmuje się działalnością społeczną i charytatywną, Lupi delle Vette (Wilki ze Szczytów) dba o formację ciała i ducha działaczy poprzez organizację wypraw wspinaczkowych, a Wolf of the ring przez prowadzenie klubu sportów walki i organizację turniejów z tej dziedziny. Z kolei I lupi danno la zampa (Wilki podają łapę) zajmuje się dbaniem o środowisko naturalne jako dobro narodowe i edukacją ekologiczną. Gruppo Alpha (Grupa Alfa) – nazwa nawiązuje do pierwszej litery greckiego alfabetu, ale jednocześnie do określenia najważniejszego osobnika w stadzie – działa na uniwersytetach, organizując konferencje, pokazy filmów i inne inicjatywy dla studentów. Bardzo aktywną sekcją jest także Stowarzyszenie Memento (tu nazwa bez nawiązań do wilków), które dba o cmentarze, pomniki i inne miejsca pamięci. Jednym z nich jest Kwatera X na Cmentarzu Większym w Mediolanie, na której spoczywają żołnierze Włoskiej Republiki Socjalnej. i na której rok temu członkowie Memento odrestaurowali wszystkie nagrobki.

 

Aktywność w tych sekcjach ma na celu formację działaczy, ale także służbę społeczeństwu, i to w bardzo konkretnych formach. Stowarzyszenie Branco zbiera na targu produkty spożywcze – co jest również okazją do spotkania i rozmowy z mieszkańcami okolicy – które potem dostarcza miesięcznie 30 ubogim włoskim rodzinom, czyli 104 osobom, natomiast w planach jest objęcie pomocą kolejnych 30 potrzebujących. Ponadto stowarzyszenie regularnie udziela korepetycji uczniom szkoły w pobliżu siedziby oraz prowadzi wiele inicjatyw społecznych. Jedną z nich jest organizowany co roku turniej piłki nożnej dla dzieci „Il calcio alla pedofilia” („Kop w pedofilię”), z którego dochód jest przekazywany organizacji wspierającej ofiary pedofilii. Inne duże wydarzenia to organizowane przez Wolf of the Ring 2-3 razy na rok turnieje sztuk walki.

 

Poza tymi działaniami LA organizuje wiele różnych mniejszych wydarzeń zarówno zamkniętych, przeznaczonych dla swoich członków – takich jak wyprawy górskie czy – jak i otwartych, takich jak konferencje, prezentacje książek, koncerty, zbiórki materiałów dla przedszkola włoskiego za granicą i wiele innych. Jest to bardzo imponująca działalność, jednak tym, co zawsze najbardziej rzuca się w oczy przy każdym spotkaniu z tą organizacją jest łączące jej członków poczucie braterstwa, które sprawia, ze wszyscy z radością i zapałem angażują się we wspólne inicjatywy, a potem wspólnie wypoczywają i bawią się. Ta bliskość i udana współpraca wróżą dalszy szybki wzrost Stada Wilków z Północy.  

Sylwia Mazurek