Cierpienie Młodego Wernera

Cierpienie Młodego Wernera

Dla Bojowca

 

Bojowniku! Młody byłeś!

Gdy z Rosyjskim zaborcą się biłeś!

Nie robiłbyś tego, gdyby nie nieścisłość jedna:

Ojczyzna rozebrana — to dopiero rzecz wredna!

 

Von Płotto, na śmierć skazany…

Pułkownik potępiony! Skarany!

Spytasz się ty pewnie za co?

Ja ci odpowiem: za niewolę! Za to! Za to!

 

O drugiej na skrzyżowaniu,

Czekacie na cel, który ma w zwyczaju

Wracać tędy o tej porze.

Nie możecie zawieść… O mój Boże!

 

Nagle huk, nagle błysk!

Nagle ryk, nagle świst!

Szesnastego nastał próby czas!

Szesnastego nastał walki czas!

 

Von Płotto nie rozumie co się stało,

Jęcząc leży na ziemi z nogą rozerwaną.

W szoku umiera. Cóż za cios!

Polak zgotował dla zaborcy los!