Monika Dębek -  Śląscy Rycerze – Wiktor Wiechaczek

Urodził się 10.10.1879 roku w Chebziu – dzisiejsza dzielnica Rudy Śląskiej. Gdy ukończył Szkołę Ludową, rozpoczął pracę w hucie cynku „Silesia”, w Lipinach – miasto Świętochłowice.

Następnie wykonywał pracę w kopalniach „Paweł” w Chebziu, „Matylda” w Lipinach, oraz „Litander” w Rudzie Śląskiej. 

Był wcielony w 1901 r. do pruskiego wojska w Nysie, na stanowiska sapera do 1903 r.

Gdy ukończył służbę wojskową, ponownie zaczął prace zawodowe w kopalniach, działał także

w Zjednoczeniu Zawodowym Polskim. 

W 1913 roku brał czynny udział w Kopalni „Paweł”, następnie został zwolniony.

Przeprowadził się do Chropaczowa i podjął pracę w tamtejszej kopalni.

Brał udział we wszystkich trzech Powstaniach Śląskich – był jednym z przywódców, w trakcie I Powstania Śląskiego, wraz z Józefem Trojokiem.

Organizował manifestacje w sprawie przyłączenia Górnego Śląska do Polski. 

W II Powstaniu Śląskim walczył w szeregach pierwszego pułku Strzelców Bytomskich.

W III Powstaniu Śląskim był członkiem grupy Wawelberga, która była dowodzona przez Tadeusza Puszczyńskiego i dowódcą podgrupy „Północ”.

W trakcie akcji „Mosty” wysadzono most na rzece Odrze, w Szczepanowicach koło Opola. Wiechaczek w trakcie tej akcji, pod mostem zamontował specjalny zapalnik, który wcześniej skonstruował, ryzykując swoje zdrowie i życie.

Między innymi za tę udaną akcję został w 1922 odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości z Mieczami.

W okresie międzywojennym mieszkał w dalszym ciągu w Chropaczowie, pracując na Kopalni „Śląsk”. Był aktywnym działaczem Związku Powstańców Śląskich. 

Zginał 3 maja 1940 roku, wysłano go do obozu koncentracyjnego w Dachau, później do Sachsenhause.

Jego imieniem została nazwana jednak z ulic w Chropaczowie, który jest dzielnicą Świętochłowic.

W Świętochłowicach, w zeszłym roku powstał ku Jego pamięci piękny mural, który można podziwiać, przejeżdżając przez chropaczowską dzielnicę.

 

Monika Dębek