Monika Dębek - Śląscy Rycerze – Karol Godula

Następną ważną postacią w historii Górnego Śląska jest wielki człowiek – Karol Godula. To on ma bardzo wielkie zasługi w rozwoju gospodarczym Górnego Śląska.

Urodził się 8 listopada 1781 roku, zmarł 6 lipca 1848 roku we Wrocławiu.

Chrzest w kościele katolickim przyjął w miejscowości Przyszowice (powiat gliwicki), budynek obecnie przeniesiony do Borowej Wsi – dzielnica Mikołowa.

Edukacje rozpoczął od uczęszczania do ludowej szkoły w Przyszowicach, był jednak uczniem wybitnym, z tego też powodu przeniesiono go do gimnazjum cysterskiego w Rudach Wielkich.

Następnym etapem edukacji było liceum w Opawie.

 

W 1801 roku rozpoczął pracę u hrabiego von Ballestrema. I tam udało mu się odnieść wielki sukces – awansował na osobę zarządzającą majątkiem hrabiego.

W następnych latach został mianowany głównym ekonomem.

 

Niestety Karol w latach swojej młodości stał się ofiarą brutalnej napaści – nie tylko go pobito, ale także wykastrowano, stracił również władzę w jednej ręce, miał bardzo duże problemy z poruszaniem się.

W 1812 roku rozpoczęto budowę huty cynku „Karlhütte. Hutą zarządzał Godula, w 1815 roku Karol otrzymał aż 28 udziałów w hucie. W 1828 roku ponownie uzyskał kolejne udziały. Wtedy też Godula rozpoczął pracę na własny rachunek.

 

W 1823 roku Karol zbudował pierwszą kopalnię „Maria”, zajmowano się tam wydobywaniem galmanu, czyli utlenionych rud cynku. Działała do 1895 roku. Karol Godula zarobił mnóstwo pieniędzy, dzięki czemu wykupił majątki ziemskie, Orzegów (Ruda Śląska), Bobrek, Szombierki (Bytom) i Bujaków.

Zakupił także kopalnie „Stein” i „Rosalie” oraz huty „Morgenroth” i „Gute Hoffnung”

W latach 20 XIX wieku, huty cynku zaczęły przeżywać ogromny kryzys, jednak Karolowi udało się wtedy wzbogacić.

Godula należał do pierwszych indywidualnych przedsiębiorców, którzy budowali domy dla swoich pracowników, mieli oni także darmową opiekę zdrowotną.

 

Majątek Karola Goduli w dniu jego śmierci oszacowano na 2 miliony talarów. Było to 19 kopalń galmanu, 40 węgla kamiennego, 3 huty cynku, do tego doszły też tereny wyżej wymienionych miejscowości.

Karol zmarł we Wrocławiu, pochowany został w krypcie pod kościołem pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu Szombierkach.

Na jego cześć jedna z dzielnic Rudy Śląskiej została nazwana Godula.

Stał się bohaterem powieści, wierszy, opowiadań, obrazów, a nawet witrażów. Można przeczytać kilkaset biografii jego życia.

 

Karol był człowiekiem bardzo skromnym, któremu zazdrościło wiele osób, mówił w języku polskim. Sprawiał, że środowisko Górnego Śląska było coraz bogatsze, wykupował ziemię z rąk niemieckich.

Niestety postać Karola w Polsce, jest bardzo mało znana, nawet na Górnym Śląsku wielu ludzi nie ma pojęcia, kim tak naprawdę był.

Poznawajmy Śląskich Rycerzy – mamy ich bardzo dużo, a życiorysu każdego z nich są bardzo wyjątkowe.

 

Monika Dębek