Tomasz Gontarz - Marszałek Piłsudski

Jednym z najczęściej rozpowszechnianych kłamstw dotyczących Marszałka Józefa Piłsudskiego jest mit, jakoby był niewierzący, a nawet wrogo nastawiony do Wiary Katolickiej.
Rozpowszechnianie tego kłamstwa to przypuszczalnie przemyślana taktyka jego hejterskich przeciwników, którzy chcą obrzydzić jego postać katolickiej większości polskiego narodu.
Fakt Józef Piłsudski przeszedł na luteranizm w 1899 roku, by móc wziąć ślub, ale już w 1916 roku będąc chorym na grypę powrócił do Wiary Katolickiej. Akt konwersji przyjął kapelan I Brygady Legionów Polskich ks. Henryk Ciepichał.
Wyrzeczenie się protestantyzmu przez Naszego Komendanta Józefa Piłsudskiego i złożenie wyznania wiary rzym.kat.
Działo się to w Karasinie na Wołyniu, pow. Kowelski, dnia 27 (dwudziestego siódmego) lutego 1916 (tysiąc dziewięćset szesnastego) roku, podczas choroby na influenzę, Nasz Komendant, Józef Piłsudski (Kmdt. I Bryg. Leg. Pol.) złożył wyznanie wiary rzym.-kat.we własnym mieszkaniu, na kwaterze, leżąc w łóżku, przede mną, niżej podpisanym kapelanem 1 p.p. I Bryg. Leg. Pol. w obecności dwóch świadków: Szefa Sztabu I Bryg. Leg. Pol. Płka Kazimierza Sosnkowskiego i por. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. Obaj świadkowie stwierdzili akt własnoręcznymi podpisami.
Komendant Józef Piłsudski urodził się w Zułowie, pow. Święciany (Litwa) d. 23/XI starego stylu, r. 1867 z ojca Józefa i matki Marii z Bilewiczów.
ks. Henryk Ciepichałł
kapelan 1p.p. I Bryg. Piłsudskiego
Karasin d. 28/II 1916 r.
Podpisani świadkowie
Ppłk Kazimierz Sosnkowski
Szef Sztabu
Por. Bolesław Wieniawa-Długoszowski
Akt spisałem na własne żądanie Komendanta nie w księdze głównej (księga czynności) 1 p.p.lecz w swoim pamiętniku, aby rzecz cała zachowała się w tajemnicy.
Ks. H.C.
Marszałek Józef Piłsudski praktycznie więc niemal całe swoje życie był katolikiem, regularnie przystępował do sakramentów, przestrzegał udziału w niedzielnej Mszy świętej i piątkowego postu.
Znana też jest ogromna cześć jaką Józef Piłsudski darzył Najświętszą Maryję Pannę.

Sam św. Maksymilian Kolbe napisał o tym artykuł w czasopiśmie "Rycerz Niepokalanej" pod tytułem „Jak Marszałek Piłsudski kochał Niepokalaną”.

Tutaj kilka cytatów św. Maksymiliana Kolbe: "A ukochał Ją (Maryję) w postaci Ostrobramskiej Maryi Panny."

O czci i wierze Józefa Piłsudskiego w Najświętszą Maryję Pannę. "Matka Boża dała Mu złamać hordy bolszewickie w dzień Swego Wniebowzięcia." O zwycięstwie Józefa Piłsudskiego w bitwie warszawskiej. "Pani Ostrobramska rzeczywiście tam króluje." O mieszkaniu Józefa Piłsudskiego. Marszałek Józef Piłsudski przyjaźnił się z wieloma hierarchami kościelnymi, a szczególnie z ks. Władysławem Korniłowiczem. Właśnie on udzielił mu absolucji w jego ostatnich chwilach. Tekst z jego wspomnień: „Zapowiedziałem, że udzielę mu rozgrzeszenia. Marszałek uniósł dłoń i spojrzał na wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej, wiszący nad łóżkiem. Po czym uczynił znak krzyża świętego. Choremu udzieliłem absolucji sakramentalnej, nałożyłem Oleje Święte i udzieliłem odpustu w godzinę śmierci”. Niezaprzeczalnym jest zatem, że Marszałek Józef Piłsudski zakończył ziemski żywot będąc katolikiem. Na zakończenie posta cytat św. Jana Pawła II z przemowy w Kielcach z 1991 roku: "Jeśli Pan Bóg mi pozwoli być jeszcze kiedyś na Wawelu, to pójdę do grobów królewskich i pójdę też do grobu Marszałka. Wtedy przyszedłem na świat, kiedy szli na Warszawę bolszewicy, kiedy dokonał się "Cud nad Wisłą", a jego narzędziem, narzędziem tego "Cudu nad Wisłą: w znaczeniu militarnym był niewątpliwie Marszałek Piłsudski i cała polska armia. Raduję się, iż w suwerennej Polsce na nowo nabierają blasku i właściwego znaczenia patriotyczne idee, związane z obroną Ojczyzny, z Marszałkiem Józefem Piłsudskim." Kłamstwo o jego wrogości względem katolicyzmu niestety często rozpowszechniają środowiska para-patriotyczne i podające się za katolickie. Rozpowszechniając takie brednie o Marszałku chyba wyraźnie uważają się za mądrzejszych od samych Świętych Kościoła Katolickiego.

 

 Tomasz Gontarz