Relacja z XXVIII Pielgrzymki ZŻNSZ do Kałkowa

W dniach 25–26 czerwca 2022 roku odbyła się XXVIII pielgrzymka Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych do Sanktuarium Matki Boskiej, Bolesnej Królowej Polski, Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie. Tradycję corocznych pielgrzymek do Kałkowa zapoczątkowali weterani Narodowych Sił Zbrojnych, których staraniem powstała pierwsza w Polsce kaplica poświęcona NSZ, usytuowana w Golgocie – Martyrologium Narodu Polskiego.

 

Po raz kolejny grono członków i sympatyków Związku Żołnierzy NSZ z całej Polski spotkali się w Kałkowie-Godowie by pomodlić się w intencji żołnierzy NSZ. W tegorocznej pielgrzymce wzięło udział trzech kombatantów – mjr Bohdan Eubich ps. „Matros”, kpt. Wincenty Białecki ps. „Mały” i ppor. Janina Romanowska. Uczestnicy pielgrzymki mieli okazję posłuchać wspomnień kombatantów oraz spotkać się przy ognisku i wspólnym śpiewaniu pieśni partyzanckich. Nie zabrakło elementów duchowych – w piątek została odprawiona nocna droga krzyżowa.

  

Ukoronowaniem pielgrzymki była uroczysta niedzielna msza święta w intencjach poległych i zmarłych żołnierzy NSZ oraz zmarłych członków Związku Żołnierzy NSZ. Mszy przewodniczył ks. Zbigniew Stanios, kustosz Sanktuarium w Kałkowie, od lat wspierającego środowisko Związku Żołnierzy NSZ. W czasie mszy nastąpiło poświęcenie imiennych ryngrafów dla członków Związku Żołnierzy NSZ. W Pielgrzymce wzięły udział liczne poczty sztandarowe Związku Żołnierzy NSZ niemal z całej Polski: Zarządu Głównego, Okręgów i Kół oraz zaprzyjaźnionych organizacji.

 

 

Po mszy uczestnicy uroczystości w pochodzie przemaszerowali do, znajdującej się w Golgocie, kaplicy Narodowych Sił Zbrojnych, gdzie ks. Zbigniew Stanios poprowadził Modlitwę Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Dalsza część uroczystości odbyła się przed Golgotą – Martyrologium Narodu Polskiego. Prezes Karol Wołek na ręce Wincentego Białeckiego ps. „Mały” przekazał decyzję Ministra Obrony Narodowej o nominacji na stopień kapitana. Potem nastąpiło wręczenie imiennych ryngrafów członkom Związku Żołnierzy NSZ. Ryngrafy wręczali: mjr Bogdan Eubich i Karol Wołek prezes Związku Żołnierzy NSZ. Ostatnim punktem programu było zrobienie wspólnej pamiątkowej fotografii uczestników XXVIII pielgrzymki ZŻNSZ na tle Golgoty – Martyrologium Narodu Polskiego.

 

Związek Żołnierzy NSZ dziękuje wszystkim za uczestnictwo i zapraszamy za rok do udziału w XXIX Pielgrzymce NSZ do Sanktuarium w Kałkowie.