Jan Piasecki - Okop swe wartości i broń jak najdłużej!

Nie wierz w nic, nie głoś swoich poglądów, nie wypowiadaj się na żadne tematy, a najlepiej nie rób nic… Tego wymaga od nas współczesny świat, który chce nas zredukować do roli zwykłego, szarego konsumenta, którego jedyną powinnością jest zaspokajać tworzone na jego potrzeby coraz to nowsze pokusy materializmu. Utopie i złudzenia tworzone masowo na potrzeby ubezwłasnowolnienia społeczeństw stały się bronią masowego rażenia, która wprowadza w stan letargu coraz to nowsze pokolenia, szczególnie narażoną na te działania młodzież. Świat wirtualny, brak odpowiedzialności, łatwe i szybkie życie, powierzchowne przyjemności i zachcianki. Człowiek cywilizacji został zaocznie skazany na wyniszczenie, homo erectus ma zastąpić homo materialismus. Kilkadziesiąt lat temu postawy ludzi mających kręgosłup moralny, marzenia, idee i dążenia wydawały się dla ogółu czymś naturalnym, współcześnie jednostki walczące w imię przekonań stały się rezerwatami, dla większości dziwakami a dla mniejszości nadal walczącej prawdziwymi bohaterami codziennej walki. Patrząc na wzbierającą falę obojętności oraz wyprania z ideałów to od nas zależy czy życie nasze przejdziemy wyprostowani, czy skuleni pod batem panów tego świata.

 

 

Kiedy najbardziej marginalne mniejszości mają prawo głosu, Tobie się to prawo odbiera. Kiedy każdy może wyjść na ulicę i głosić najbardziej zdegenerowane i wulgarne poglądy, Ty masz siedzieć cicho w swoim domu. Żądają od nas bierności i strachu, chcą nas wrzucić do ciemnego lochu, z którego o ile wyjdziemy będziemy złamani i posłuszni. Jedno musimy pamiętać- idei na da zabić się kulą. Naszą bronią jest nasza cywilizacja, minione wieki wielkości kultury, historii i Narodu, a tego nie da się ot tak wymazać ani skreślić. Kiedy inni tworzą beznadziejne grafiki, próbując wyjaśnić rzeczywistość, krzyczą utarte hasła, czy popisują się skrajną wulgarnością, Ty stój w miejscu w którym stoisz, patrząc na ten cały chaos z opanowaniem, z którego emanuje siła której im brak. Naszą zbroją jest Wiara, ta sama która przez z góra 2000 lat kształtowała ten kontynent. Naszym orężem jest wiedza, wielkie dzieła autorów, którzy swoimi słowami kładli podwaliny pod tą cywilizację, krzepiąc i motywując tysiące serc na przestrzeni wieków. Naszą tarczą jest dyscyplina, która spaja i mobilizuje nasze szeregi do jak największych poświęceń. Patrząc na posągi antycznych wojowników, z których emanuje siła ale jednocześnie spokój bądźmy tak jak oni, monumentem z granitu, o który rozbija się każda chociażby największa fala nienawiści. Naszymi twierdzami niech będą Kościoły, będące źródłem moralnego i duchowego oparcia, polem treningowym dla naszego rozwoju intelektualnego niech będą biblioteki, a wzmocnieniem naszego ciała siłownie i kluby sportowe. Znajdźmy radość w tym, że mimo przeciwności postanowiliśmy walczyć.

 

 

 

Jan Piasecki.