Apel Poległych wygłoszony 15 sierpnia 2021 roku

Poniżej prezentujemy Apel Poległych wygłoszony 15 sierpnia 2021 roku przez Michała Walkowskiego podczas marszu "Victoria Europa".

 

 

 

APEL PAMIĘCI ORĘŻA POLSKIEGO

 

Zebraliśmy się tutaj by wspólnie w godny sposób upamiętnić polskich bohaterów – żołnierzy walki o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, a szczególnie zwycięzców walk roku 1920, w którym kulminacyjnym punktem była Bitwa Warszawska, znana również jako Cud nad Wisłą.

 

Żołnierze ci powinni być dla nas niedoścignionymi wzorcami aktywizmu, poświęcenia, charakteru i kręgosłupa moralnego.

 

Niech każdy z nas tu obecnych pamięta o nich i stara się żyć według ich reguł lub niech historia zapomni o nim na zawsze.

 

Teraz odczytany zostanie apel poległych. Po każdym wezwaniu będę rzucał hasło "Stańcie do apelu", na które odpowiadamy "Chwała bohaterom".

 

KOMBATANCI I WETERANI WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ!

 

MIESZKAŃCY WARSZAWY!

 

ZGROMADZENI TU SIOSTRY I BRACIA NACJONALIŚCI I NACJONALISTKI!

 

RODACY!

 

Stajemy do uroczystego apelu przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego nieopodal Belwederu, aby oddać hołd znanym i nieznanym żołnierzom polskim tworzącym zręby Państwa Polskiego i broniącym Jego niepodległości.

 

Do Was wołam: mężni wojowie spod Cedyni, waleczni rycerze spod Płowców, bohaterowie grunwaldzkiej wiktorii, husarze z pól chwały Kircholmu i Kłuszyna, obrońcy Jasnej Góry oraz zwycięzcy spod Wiednia.

 

STAŃCIE DO APELU!

 

CHWAŁA BOHATEROM!

 

Wzywam: kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, żołnierzy Cesarza Napoleona Bonapartego, podchorążych – bohaterów Nocy Listopadowej, walecznych żołnierzy Powstania Listopadowego oraz powstańców styczniowych.

 

STAŃCIE DO APELU!

 

CHWAŁA BOHATEROM!

 

Wołam idących szlakiem ku niepodległości: ojców polskiej myśli narodowej z Ligi Polskiej i  Ligi Narodowej, konspiratorów Związku Walki Czynnej, legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Korpusów Polskich i Błękitnej Armii generała Józefa Hallera, powstańców wielkopolskich i śląskich, kadetów, harcerzy, członków Polskiej Organizacji Wojskowej, Strzelców, Sokolich, Drużyniaków, bojowców Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej oraz młodzież szkolną i akademicką.

 

STAŃCIE DO APELU!

 

CHWAŁA BOHATEROM!

 

Wołam Komendanta pierwszej Brygady Legionów Polskich, pierwszego marszałka Polski, Naczelnego Wodza i Naczelnika Państwa - Józefa Piłsudskiego , który całym swym życiem dał niewyczerpany przykład walki, pracy i poświęcenia dla Polski i Polaków. Ty Wodzu, który mogąc wybrać, wybrałeś zamiast domu, Gniazdo na skałach orła:

 

STAŃ DO APELU!

 

CHWAŁA BOHATEROWI!

 

Przywołuję współtwórców Niepodległego Państwa Polskiego: Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego.

 

STAŃCIE DO APELU!

 

CHWAŁA BOHATEROM!

 

Przywołuję legendarnych zwycięzców wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921. Do Was wołam: dzielni żołnierze przynoszący chwałę naszemu orężu walcząc na polach Mostów nad Niemnem, Wilna, Mińska, Bobrujska, Borysowa, Połocka, Dynenburga, Kijowa, Lwowa, Radzymina, Komarowa, Halicza, Grodna, Lidy, Mołodeczna i Warszawy. Wzywam: marszałka Józefa Piłsudskiego, marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, generała Tadeusza Rozwadowskiego, generała Józefa Hallera, generała Leonarda Skierskiego, generała Władysława Sikorskiego, generała Zygmunta Zielińskiego, generała Wacława Iwaszkiewicza, generała Jana Romera, generała Lucjana Żeligowskiego, generała Kazimierza Sosnkowskiego, pułkownika Franciszka Latinika i wszystkich tych, którzy pod ich komendą doprowadzili do uratowania Polski oraz Europy przed czerwoną zarazą. Do Was mówię, bohaterscy harcerze spod Zadwórza, polskich Termopil oraz do Ciebie kapitanie Bolesławie Zajączkowski, polski Leonidasie!

 

STAŃCIE DO APELU!

 

CHWAŁA BOHATEROM!

 

Wzywam Ułanów i Szwoleżerów, dawnych husarzy synów, niepokonanych obrońców granic Najjaśniejszej! Do Was mówię zwycięzcy spod Komarowa, Koziatyna, Kowla, Rokitny, Krechowiec, Zasławia i Jazłowca! Ojczyzna nie zapomniała Waszego poświęcenia, gdy szablą i lancą wykuwaliście Niepodległość!

 

STAŃCIE DO APELU!

 

CHWAŁA BOHATEROM!

 

 

 

Wzywam: obrońców Ojczyzny w 1939 roku, żołnierzy majora Hubala, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Armii Wojska Polskiego, Podziemnego Państwa Polskiego, walecznych powstańców warszawskich oraz bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego.

 

STAŃCIE DO APELU!

 

CHWAŁA BOHATEROM!

 

Rodacy! Niech rozsiane po całej Polsce i świecie znane i bezimienne mogiły żołnierzy polskich będą świadectwem dziedzictwa tradycji i czynów ojców naszych oraz naszej pamięci i tożsamości. Niech z mogił żołnierzy naszych, poległych na polach całego świata, powstanie Wielka Polska!

 

CHWAŁA BOHATEROM!