Monika Dębek - Służba Ojczyźnie

"A jeśli droga otwarta, komu do nieba. Tym, co służą ojczyźnie" (Jan Kochanowski, Pieśń VII „O Cnocie”)

Na przestrzeni wielu wieków możemy zauważyć, że nasi rodacy, mimo iż, należeli do różnych obozów politycznych, reprezentowali często inny sposób działania, w momentach kryzysowych potrafili się zjednoczyć i podjąć walkę dla Ojczyzny.

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” (C. K. Norwid).

Polacy bez narodowego zjednoczenia, w pojedynkę nie byliby w stanie wiele zdziałać. Dopiero zjednoczeni stanowili wielką potęgę. Polacy to lud, którzy już od powstania państwowości, reprezentowali wielki patriotyzm i na różnych płaszczyznach podejmowali służbę dla Ojczyzny.

Aby Polska mogła funkcjonować w sposób poprawny i na przyzwoitym poziomie, to jej obywatele powinni dokładać wszelkich starań, aby czynić ją, coraz lepszą i żeby mogła się rozwijać w każdej dziedzinie.

Do pracy na rzecz narodu zobowiązany są wszyscy. To rząd i osoby na wysokich stanowiskach powinny podejmować właśnie decyzje a swoją pracę wykonywać nie dla pieniędzy, sławy czy poklasku a na rzecz drugiego człowieka, dla jego lepszego życia.

Wiemy oczywiście, że realia rządzących Polską od lat nie zmieniają się, pojawiają się tylko różne partie polityczne, ale sposób działania ich jest taka sam i nie zapowiada się, że coś może zmienić się na lepsze.

Ważna jest także bardzo edukacja patriotyzmu już najmłodszych dzieci, aby w przyszłości mogły stanowić ludzi pracujących i służących dla interesu kraju.

Należy pamiętać także, że każdy obywatel ma obowiązek służyć Polsce, najlepiej jak potrafi, z całego serca. Nie należy tutaj pouczać innych, moralizować, ale naprawienie tego co zepsute zacząć od samego siebie, w ten sposób dając dobry przykład dla innych ludzi.

Sposoby pracy i wspierania Ojczyzny są bardzo różne i każda osoba, może znaleźć najlepsze sposoby realizowania pracy dla siebie. Każdy z nas przecież posiada różnego rodzaju talenty, zdolności, pasje, które można wykorzystać z korzyścią dla całego społeczeństwa i nas wszystkich.

Dobrym sposobem na podjęcie służby dla ojczyzny jest przynależność do organizacji narodowych. Łączą one ludzi z całego kraju, a także naszych rodaków mieszkających za granicą w jedną, wielką, piękną całość.

Praca w organizacji sprawia, że ludzie w różnym wieku, z różnym wykształceniem, sytuacją rodziną, materialną itd. stają się jednością, których łączy jedna miłość do własnej ojcowizny i te same cele.

"Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować".

Roman Dmowski

Musimy pamiętać, że tylko dzięki waleczności na przestrzeni stuleci naszych przodków Polska dalej istnieje. Nasi praojcowie podejmowali pracę i służbę każdego dnia, często oddając dla idei nawet swoje życie.

My także musimy podejmować działania, ponosząc często różnego rodzaju konsekwencje, poświęcając swój wolny czas, który moglibyśmy spędzać inaczej.

Służba dla ojczyzny to nie zwykła praca. To misja i powołanie. Chociaż oczywiście, nasza praca zawodowa, powinna także być sprawowana z myślą o kraju i o innych ludziach. Jednak służba dla Polski, to poświęcenie nie dla pieniędzy, nie dla poklasku, zaszczytów, korzyści materialnych. To nie praca od do danej godziny, kilka godzin dziennie. To działalność przez cały tydzień, o każdej porze dnia i nocy.

Nacjonalista to człowiek, który w szczególności ukochał swoją ziemię ojczystą. Jest jej dzieckiem i pragnie całe swoje życie poświęcić właśnie dla niej.

Odczuwa silną więź ze swoim krajem ojczystym, nawet mieszkając czy pracując poza jej granicami. Jest zdolny dla niej nawet do największych poświęceń.

 

“Lecz zaklinam-niech żywi nie tracą nadziei

I przed narodem niosą oświaty kaganiec;

A kiedy trzeba-na śmierć idą po kolei

Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!." Juliusz Słowacki.

 

Niech losy Ojczyzny nie będą dla nas nigdy obojętne, nawet w momentach kryzysu pamiętajmy, że nie żyjemy sami dla siebie, a dla innych i jesteśmy istotami społecznymi.

Pamiętajmy, że służba dla Ojczyzny to obowiązek, który musimy spełniać każdego dnia w swojej codzienności, na przestrzeni całego ziemskiego życia, nie tylko w porywach, romantycznych uniesieniach, czy kilka razy do roku w święta narodowe.

Nie jest prawdziwym nacjonalistą człowiek, który jedzie raz do roku na Marsz Niepodległości a resztę roku jest zepsutym człowiekiem, pozbawionym wszelkiej moralności. Nacjonalistą nie jest też osoba, która świadomie krzywdzi innych ludzi, mści się na nich i podchodzi do swojej osoby kompletnie bezkrytycznie, nie jest w stanie przyjmować konstruktywnych uwag. Nacjonalista to osoba owszem świadoma swojej wartości, ale także pokorna potrafiąca pracować nad samym sobą.

Służba Ojczyźnie - wielu z nas może zapytać, czy warto? Warto choćby nawet dlatego, że Polska to nasza matka. Służba daje szczęście, poczucie spełnienia, radość i to taką prawdziwą, a nie tylko chwilową i pozorną.

Służmy zatem dla naszego pięknego kraju, nie lękajmy się!

 

Monika Dębek