czwartek, 01 luty 2018 00:02

Bartłomiej Madej - DUCE, prowadź do szturmu!

Cele szturmowców i całego szturmowego nacjonalizmu, były już wielokrotnie przytaczane. Dobrze wiemy, że naszym celem jest budowanie wielkości naszego narodu a także obrona naszej tożsamości ,kultury i cywilizacji. Chcemy tego dokonać drogą nacjonalistycznej rewolucji, drogą zrywu, walcząc z tym wszystkim co chce zniszczyć nasz naród i całą cywilizacje. Jesteśmy dynamiczni, bezkompromisowi. Jako nacjonaliści jesteśmy także wrażliwi na sprawy społeczne, a więc jesteśmy socjalni, ponieważ wiemy że to ludzie tworzą naród, a żeby naród był wielki, ludzie go tworzący potrzebują godnego życia. Można by tak długo jeszcze pisać o naszych celach, ale warto się zatrzymać i dojść do oczywistego wniosku, że potrzebny jest nam jakiś wzór, a w tym przypadku nawet jawne i bezprecedensowe odniesienie się do idei, która cele miała takie jak my, i której to udało się zwyciężyć, władać, zmieniać i inspirować. Piękne rezultaty rządów tej idei możemy zauważać do dnia dzisiejszego, tą ideą jest Faszyzm.
Idea ta powstała na bazie buntu przeciwko niesprawiedliwemu traktowaniu narodu, na bazie sprzeciwu wobec liberalnych i słabych rządów a także na podstawie chęci powstania silnego państwa, które będzie stało na czele rozwoju narodu, w drodze do jego wielkości. Tak oto powstał ruch faszystów, który był zbiorowiskiem całej elity narodu, a więc najodważniejszych z bohaterów walczących o swój kraj podczas I wojny światowej. Na jego czele stanął Benito Mussolini, który osobiście brał udział w walkach podczas tej wojny. Tu warto także pamiętać o wielu innych znamienitych postaciach które wpłynęły na idee faszyzmu, a robiły to swoim poświęceniem dla narodu, tak jak czynił to na przykład Gabriele D’Annuzio.
Po udanym „Marszu na Rzym” w 1922 roku, na czele Państwa Włoskiego stanął DUCE (z języka włoskiego „wódz”), wcześniej już wspomniany Benito Mussolini. Od tego czasu naród ten przeżywał swoje piękne lata. Na niebywałą skalę ruszyły programy socjalne, dzięki którym ubóstwo i bezrobocie drastycznie malało, a skrajne ubóstwo zostało niemal całkowicie wyplewione. Wśród socjalnych rozporządzeń bardzo zauważalne były programy prorodzinne, dzięki którym dzietność we Włoszech niebywale wzrastała. Tu warto pamiętać o ustawach, dzięki którym każde małżeństwo z dziećmi miało mieć, bez względu na swój stan finansowy, zapewnione godne życie w swoim domu, a także znaczącą pomoc materialną. Każda matka we Włoszech była darzona dużym szacunkiem, gdyż sprawiała, że na świat przychodzi kolejny wspaniały członek narodu, ów szacunek objawiał się między innymi programem polegającym na wydawaniu darmowych biletów do najlepszych szpitali we Włoszech, gdzie w bardzo dogodnych warunkach przyszłe mamy mogły urodzić swoje dzieci. Tego typu udogodnień było jeszcze więcej. Warto także wspomnieć o polityce pracy, która sprzeciwiała się zarówno komunistycznej koncepcji walki klas, jak i kapitalistycznemu wyzyskowi. Odpowiedzią  na to był korporacjonizm, dzięki któremu pracodawcy jak i pracownicy na każdym kroku znajdowali swoje wspólne interesy, jakimi przede wszystkim były interesy narodu i ramię w ramię, na dogodnych dla obu stron warunkach, wspólnie pracowali. Za rządów faszystów bardzo duży nacisk kładziono na rozwój techniczny i infrastrukturalny, dzięki czemu już 1923 roku powstała pierwsza na świecie autostrada, ale też wiele połączeń kolejowych. Osuszono też bagna pontyjskie, dzięki czemu na bardzo dużym obszarze można było wybudować nowe miasta i wsie, zapewniając tym samym lepsze warunki życia obywatelom. To wszystko powodowało, że potrzeba było rąk do pracy, za czym szło właśnie malejące bezrobocie. Jak wiadomo, dla faszyzmu, bardzo istotny jest rozwój nie tylko intelektualny ale także rozwój fizyczny. Tak też za rządów DUCE, sport i aktywny tryb życia cieszyły się popularnością wśród całego narodu. To wtedy obowiązkowe wśród młodzieży były zajęcia sportowe ,które zdecydowanie przewyższały swoją jakością i rozmaitością dzisiejsze parodie wf-ów. Powstawały nowe kluby sportowe i budowane były w niesamowitych ilościach rozmaite stadiony. To też wtedy Włosi zajmowali swoje historyczne drugie miejsca w klasyfikacjach medalowych podczas igrzysk Olimpijskich i wygrywali pod rząd mistrzostwa świata w piłkę nożną,która z resztą właśnie wtedy stała się wręcz świętością dla Włochów. Należy także pamiętać o programach militaryzacji narodu, polegającymi na rozbudowie armii, dzięki czemu rozwijał się także przemysł ciężki. Silne Państwo Faszystowskie radziło sobie także z czymś co zawsze było problemem na półwyspie apenińskim, a mianowicie z mafią. Można śmiało powiedzieć że problem ten został wtedy całkowicie zlikwidowany.
Jak widać, postulaty które dziś jako środowisko szturmowego nacjonalizmu wygłaszamy, były także wygłaszane przez jakże bliski nam, a można powiedzieć wręcz tożsamy z nami faszyzm,co więcej idea ta pod władzą, na której czele stał Benito Mussolini,była jak najbardziej realizowana skutecznie i na rzecz narodu. Jednak właśnie o tym należy pamiętać, że jak wtedy był DUCE i do dziś jest On w myślach i sercach wielu ludzi, tak i dziś nie obejdzie się bez wodza który stanie na czele nacjonalistycznej rewolucji.

Bartłomiej Madej